Eesti Veespordialade Kooli direktori intervjuu Pealinna lehele (vene keeles)

Intervjuu Ella Agranovskile saate lugeda siin (vene keeles).