Eesti Veespordialade Kool kutsub uusi meeskonnaliikmeid-  poisse ja tüdrukuid. Kooli tegevus on  suunatud võistlusspordi arendamise ja edendamisele ning seetõttu vastuvõtt sünkroonujumise alale toimub konkursi alusel.

Olulised 2024./2025. hooaja vastuvõttu kuupäevad:

02.06.2024 – Esimene katse saalis;

07.07.2024 – Teine katse saalis;

11.08.2024 – Viimane katse saalis + katse basseinis;

15.08.2024 – Hooaja tunniplaani ja rühmade nimekiri avaldamine;

20.08.2024 – Treeningute kinnitamise õpilase esndaja poolt tähtaeg;

02.09.2024 – Treeningute algus.

Lisainfo saadatakse pärast registreerimise anketti täitmist.

On võimalus liituda treenigutega hooaja jooksul, kui lapse oskused seda võimaldavad. Rohkem info küsige info@evk.edu.ee

1. etapp. Kuiv katse.

Proovitunnis saalis vaadatakse lapse füüsilist ettevalmistust: liikumisaparaadi arenemise taset, venituse olemasolu (potentsiaal), tähelepanuvõimet, motivatsiooni, oskust kuulata ja kuulda rütmi, ülesannetele ja treeneri märkustele reageerimist.

2. etapp. Katse basseinis.

Esimese etapi eduka läbimise puhul kandidaat kutsutakse proovitundi basseini. Antud etapil kontrollitakse lapse valmidustaset tundideks vees. Ujumise baasoskuse (sportlikke ujumisstiilide) olemasolul proovitakse elementaarseid kujundujumise elemente.

Teise etapi edukal läbimisel suunatakse laps rühma vastavuses tema vanuse ja oskustega. Samuti lapsele määratakse katseaeg, mille jooksul kontrollitakse tema töövõime, huvi õppimise vastu ja teised kriteeriumid lapse eduka tuleviku jaoks antud spordialas.