Eesti Veespordialade Kool kutsub uusi meeskonnaliikmeid-  poisse ja tüdrukuid. Kooli tegevus on  suunatud võistlusspordi arendamise ja edendamisele ning seetõttu vastuvõtt sünkroonujumise alale toimub konkursi korras.

1. etapp

Proovitunnis saalis vaadatakse lapse füüsilist ettevalmistust: liikumisaparaadi arenemise taset, venituse olemasolu (potentsiaal), tähelepanuvõime, motivatsioon, oskus kuulata ja kuulda rütmi, ülesannetele ja treeneri märkustele reageerimine.

2. etapp

Esimese etapi eduka läbimise puhul kandidaat kutsutakse proovitundi basseini. Antud etapil kontrollitakse lapse valmidustaset tundideks vees. Ujumise baasoskuse (sportlikke ujumisstiilide) olemasolul proovitakse elementaarseid kujundujumise elemente. Teise etapi edukal läbimisel suunatakse laps rühma vastavuses tema vanuse ja oskustega. Samuti lapsele määratakse katseaeg, mille jooksul kontrollitakse tema töövõime, huvi õppimise vastu ja teised kriteeriumid lapse eduka tuleviku jaoks antud spordialas.